Osvojte si naši kulturu inovací a kreativity

Osvojte si naši kulturu inovací a kreativity

Inovace: V současné době je patentováno 410 vynálezů a každý rok vzniká více než 1 000 nových upevňovacích řešení.

6%

ročních příjmů je investováno do výzkumu a vývoje

Specializovaná inovační centra, která úzce spolupracují se zákazníky po celém světě a zkušené inženýrské týmy ve všech našich pobočkách.

Díly pro elektromobily a pokročilé asistenční systémy řidiče

Upevňovací řešení pro trh se solární energií

Ekologicky šetrná upevňovací řešení pro pěstování plodin

Obaly na zdravotnické prostředky - léčivé přípravky, vakcíny apod.

Poznejte naše trhy