Cover

Zásady ochrany osobních údajů (Náborový proces)

Organizace Réseau ARaymond vyvinula politiku ochrany dat v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem o ochraně údajů a svobodách.

Réseau ARaymond se zavazuje, že učiní veškerá nezbytná opatření, aby zajistila a zachovala ochranu a důvěrnost osobních údajů sdělených uchazeči.

Proč shromažďujeme vaše osobní údaje? 

Osobní údaje, které nám poskytnete, jsou shromažďovány v rámci řízení náborového procesu za tímto účelem:

 • řízení náborového procesu;
 • správa vašich různých požadavků;
 • a správa stránek a zlepšování kvality služeb. 

Kromě toho, když navštívíte naše webové stránky, automaticky shromažďujeme informace o tom, jak přistupujete ke Službě („využívání dat“).

Shromažďování těchto údajů je nezbytné pro poskytování Služby, takže lze Službu dále zlepšovat. Pro více informací si přečtěte naše Zásady souborů cookies.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

V rámci správy vaší žádosti případně shromáždíme tyto údaje:

 • vaše příjmení* a jméno*
 • vaše e-mailová adresa*
 • vaše telefonní číslo*
 • osobní údaje obsažené ve vašem životopisu*
 • osobní údaje obsažené v motivačním dopise
 • údaje, které nám můžete poskytnout ve vámi případně vyplněných formulářích/dotaznících
 • údaje, které sdělíte během každého přijímacího pohovoru

Pokud nám poskytnete kontaktní informace na referenční osobu, je vaší povinností zajistit, aby tato osoba byla informována a s poskytnutím informací souhlasila.

Abychom zajistili co nejlepší bezprostřední zpracování žádostí, žádáme vás, abyste uvedli:

 • země/země, v níž se chcete o pozici ucházet*
 • požadovaná pracovní pozice*
 • typ(y) hledané nabídky*

Pole označená hvězdičkou je nutné vyplnit odpovídajícími údaji v rámci vaší žádosti. Pokud tomu tak nebude, nemusíme vaši žádost případně zpracovat. 

Kdo má přístup k mým osobním údajům?

Toto jsou subjekty zodpovědné za zpracování osobních údajů, které nám předáváte v rámci náborového procesu:

 • Dvě společnosti – Raynet SAS a Raygroup SAS organizace Réseau ARaymond, sis 113 cours Berriat – 38000 GRENOBE, za účelem aktualizace a údržby webových stránek nebo v rámci jakéhokoliv náborového procesu, a to pro jejich vlastní potřeby,
 • A subjekty Réseau ARaymond v rámci řízení náborového procesu, který budou mít na starosti.

Subjekt zodpovědný za zpracování náborového procesu, který se vás týká, bude uveden v inzerátu.

Réseau ARaymond se zavazuje, že bude s vašimi údaji zacházet důvěrně. 

Zaměstnanci oddělení lidských zdrojů subjektu Réseau International ARaymond mohou mít přístup k osobním údajům ve vaší žádosti. Všechna tato data jsou bezpečně přenášena a uložena a budou použita pouze k účelům, k nimž byla původně shromážděna. 

Zaměstnanci odpovědní za nábor pracovníků ve společnostech organizace Réseau ARaymond mohou sdílet vaše data se všemi zaměstnanci, kteří se

 • budou předány některému z našich poskytovatelů služeb, zejména pokud je proces náboru částečně nebo zcela převeden na externí subjekty.
 • budou sdíleny s určitými subjekty skupiny ve stejné zemi pro účely náboru.

Jaký je právní základ pro zpracování mých údajů?

Zpracování vašich osobních údajů týkajících se vaší žádosti se provádí na základě:

 • oprávněného zájmu organizace Réseau ARaymond na shromažďování informací o vaší osobě za účelem zpracování vaší žádosti;

 • provádění předsmluvních opatření přijatých na vaši žádost a následného plnění smlouvy, v níž jste smluvní stranou; a

 • našich právních a zákonných povinností;

 • a v některých případech na základě vašeho předchozího souhlasu. 

V případě, že nastoupíte do jednoho ze subjektů sítě společností a my budeme mít oprávněný zájem na uchovávání těchto údajů pro zdárné řízení vaší kariéry, budou údaje týkající se vaší žádosti zahrnuty do vaší osobní složky. 

Zpracování vašich osobních údajů nezbytných k návštěvě našich webových stránek je založeno na našem oprávněném zájmu o poskytování vhodné služby a zlepšování těchto stránek.

Po jak dlouhou dobu budou moje údaje uchovávány? 

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu dvou let od jejich shromáždění, s výjimkou místních výjimek vyžadujících kratší dobu uchovávání (např. Německo, Česká republika – 6 měsíců).

Jaká jsou moje práva?

Máte možnost požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, vymazání, omezení jejich zpracování a přenositelnost vašich údajů za podmínek stanovených platnými předpisy. 

Máte také právo za určitých podmínek vyslovit vůči zpracování údajů námitku.

Máte právo přednést pokyny o osudu vašich údajů po vaší smrti.

Pro uplatnění vašich práv je nutné nás kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy: dataprivacy.contact@araymond.com. 

V případě, že vaše práva stanovená v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nejsou dodržena, máte právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů v Evropské unii.

Upozornění: Používáte-li tuto e-mailovou adresu určenou k ochraně osobních údajů pro jiné než výše uvedené účely , nebudeme schopni vaši žádost zpracovat.
 

Když navštívíte náš web, automaticky shromažďujeme informace o tom, jakým způsobem přistupujete k naší službě a jak ji používáte (dále „údaje o používání“). 

Tato data jsou shromažďována za účelem správy a zlepšování kvality služeb.

Tyto údaje o používání zahrnují například následující informace:

 • IP adresa vašeho počítače,
 • typ prohlížeče,
 • verze prohlížeče,
 • stránky, které jste v rámci naší služby navštívili,
 • datum a čas návštěvy,
 • jedinečné identifikátory zařízení.

Tyto údaje jsou shromažďovány a zabezpečeny společností ARaymond Network a poskytovateli služeb, které schválila. Údaje jsou shromažďovány a zabezpečeny prostřednictvím služby Google Analytics.

Tento web používá službu Google Analytics, což je služba analýzy webů poskytovaná společností Google Inc. (dále „Google“). Společnost Google používá soubory cookie, což jsou malé textové soubory, které jsou ukládány do vašeho zařízení. Údaje uložené prostřednictvím těchto souborů cookie jsou odeslány společnosti Google do USA, uloženy na serveru Google a použity touto společností za účelem analýzy vaší návštěvy našeho webu.

Na následující adrese si můžete stáhnout rozšíření pro prohlížeč:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.
Toto rozšíření zabrání tomu, aby docházelo ke shromažďování osobních údajů pomocí souborů cookie.

Soubory cookie jsou ukládány následovně:

Interní soubory cookie nezbytné k funkčnosti webu:

 • Drupal
 • SSESS[...] - 14 dní (pouze během připojení)
 • Soubory cookie k analýze návštěvnosti:
 • Google analytics
 • _ga : 14 měsíců
 • _gid : 24 hodin
 • _gat_UA-26251668-1 : 1 minuta

Soubory cookie třetích stran za účelem zlepšení interaktivnosti webu:

 • doubleclick.net
 • IDE : 1 year
 • .baidu.com
 • BAIDUID : 1 rok

Souhlas se zásadami webu

 • cookie-agreed : 3 měsíce
[GPDR TABLE]